Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto uděluji souhlas společnosti HT-design, sro, 71 013 18 Podhorie, IČO: 36422452, DIČ: 2021873513, IČDPH: SK2021873513, Zapsaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.15395/L (Dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.. 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení
– název společnosti
– e-mail
– telefonní číslo
– adresa bydliště/sídla společnosti
– cookies v prohlížeči

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, adresu/sídlo společnosti a cookies v prohlížeči je nutné zpracovat za účelem marketingu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním emailu na info@htdesign.sk nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

– Poskytovatel softwaru pro hromadnou elektronickou poštu MailChimp.com
– Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoli zpět,
– požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.